Tổng Cục Thuế gia mắt trang eTax: http://thuedientu.gdt.gov.vn


 Giao diện trang eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn)
Trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn - của TCT cho phép Người nộp thuế (NNT) có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây (nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn).

Ngoài các tính năng hiện hữu đang có của 2 trang nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn, trang eTax cho phép NNT được thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp (DN) như Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên... giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt.

Theo kế hoạch, từ ngày 11/12/2017 đến 10/3/2018, TCT sẽ triển khai hệ thống eTax cho toàn bộ các DN thuộc quản lý của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thuế Phú Thọ và các Chi cục Thuế trực thuộc, các DN còn lại sẽ triển khai sau.

Đối với các DN đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống khai thuế (nhantokhai.gdt.gov.vn), nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn), mọi thông tin về tài khoản giao dịch và hồ sơ củaDN sẽ được chuyển sang hệ thống eTax để tiếp tục sử dụng các dịch vụ của cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại. Sau khi chính thức đưa hệ thống eTax vào sử dụng, DN sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ. 

Bộ tài liệu hướng dẫn, NNT có thể xem tại đây: http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/ETAX_Huong_dan_su_dung_danh_cho_NNT.rar

Thành Đạt
theo nhantokhai.gdt.gov.vn