Hướng dẫn bẻ mã pin Token CA2 CSP Ver 1.0 và CSP Ver 3.0Hướng dẫn bẻ mã pin Token CA2 CSP Ver 1.0 và CSP Ver 3.0•           Token CA2 CSP Ver 1.0

•           Token CA2 ACE CSP Ver 3.0
-           Tải về lưu vào ổ C:\, Extract ra thư mục CA2Unbloc

-           Chạy file 1.bat

-           Sau đó chạy file UnblockPin.exe chọn request.

-           Nếu bị lỗi, gỡ token manager ra, tải bộ cài token manager mới nhất (vào www.kekhaidientu.com để tải) rồi chạy lại.

-           Copy chuỗi yêu cầu gửi về email support@cavn.vn

-           CA2 thực hiện gửi lại chuỗi mở khóa

-           Bạn copy và paste chuỗi mở khóa vào ô mã mở khóa, nhập mã Pin tự định nghĩa sau đó nhấn Unlock !

-           Hệ thống báo unlock Success full !Thành Đạt

0938 41 25 39
Quảng cáo Chữ ký số