Lưu ý khi nâng cấp HTKK

Khi phải nâng cấp HTKK, Quý khách cần lưu ý làm theo 3 bước sau đây:

Bước 1) Sau lưu dữ liệu lại (khi sao lưu, HTKK sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu của tất cả các MST đang có trong HTKK lại)
 Cách làm: Mở HTKK, chọn Công cụ/Sao lưu dữ liệu

Lưu file lại, lưu ý không nên lưu tại Desktop hoặc trên ổ C.

Bước 2) Gỡ bỏ tất cả các HTKK có trong máy, khởi động lại máy.
Bước 3) Tải và cài HTKK bản mới nhất (nhấn vào đây để tải HTKK bản mới nhất). Cài xong khởi động lại máy rồi mới sử dụng.

Lưu ý: File sao lưu là file dự phòng nhằm phục hồi dữ liệu khi máy bị hỏng hoặc phần mềm bị lỗi; thông thường  khi gỡ HTKK ra cài lại thì file data chứa dữ liệu cũ vẫn còn và sẽ tự động phục hồi dữ liệu.
Quảng cáo Chữ ký số