Cập nhật hạn giấy phép cung cấp Chữ ký số Công cộng của các nhà cung cấp ở Việt Nam


Việt Nam hiện nay có 8 đơn vị được Bộ TT-TT cấp phép làm nhà cung cấp Chữ ký số Công cộng đang hoạt động:

STT
Nhà cung cấp Chữ ký số Công cộng được cấp phép
Tên thường gọi
Số lần cấp phép/gia hạn giấy phép
Ngày hết hạn giấy phép
Trạng thái
1
TCT Dịch vụ Viễn Thông (VNPT)
‎1
‎16/‎12/‎2019
Đang hoạt động
2
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
‎2
‎02/‎10/‎2020
Đang hoạt động
3
Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm
‎2
‎24/‎09/‎2020
Đang hoạt động
3
Công ty CP chữ ký số Vi Na
‎2
‎24/07/‎2022
Đang hoạt động
4
Công ty CP Viễn thông New-Telecom
‎2
14/07/‎2021
Đang hoạt động
6
Công ty CP Hệ Thống Thông Tin FPT
‎2
‎21/‎10/‎2020
Đang hoạt động
7
Công ty CP Bkav
‎2
‎15/‎05/‎2020
Đang hoạt động
8
Công ty CP Chứng Số An Toàn
‎2
26/08/‎2021
Đang hoạt động
9
Công ty CP Truyền thông CK
‎1
‎11/‎11/‎2016
Đã ngừng hoạt động
Quảng cáo Chữ ký số