Mua Chữ ký số tại nơi có chứng chỉ hành nghề


Quý khách vui lòng xem bảng dưới đây để biết vì sao nên chọn mua dịch vụ của Tân Phát:
STT
Nội dung
Nhà cung cấp
Đại lý khác
Tân Phát
1
Chứng chỉ hành nghề
Không
Có -> Xem
2
Xử lý lỗi dễ
3
Xử lý lỗi khó
Không
4
Hỗ trợ ngay lập tức
Không
Không
5
Hỗ trợ ngoài giờ
Không
Không
6
Hỗ trợ sửa lỗi tờ khai
Không
7
Hỗ trợ khai hải quan
Không
Không
8
Hỗ trợ cổng thông tin điện tử quốc gia (đăng kiểm, chứng nhận hàng hóa, hải quan …)
Không
Không
9
Hỗ trợ khai khai BHXH trên kBHXH
Không
Không
10
Hỗ trợ chứng khoán, mã hóa email
Không
Không
11
Hỗ trợ giao dịch ngân hàng
Không
12
Hỗ trợ hóa đơn điện tử
Không
13
Ký số lên email, website, phần mềm
Không
Không
14
Xuất hóa đơn theo giá niêm yết
Không
15
Giám giá 60%
Không
Không
16
Giá tốt (giảm 15-35%)
Không
17
Hoạt động lâu dài, ổn định
Không

Quảng cáo Chữ ký số