Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

EBook là Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản được xây dựng trên phần mềm nên có ưu điểm dung lượng nhỏ, dễ sử dụng.
 
Ngày nay, hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam đã được xây dựng tương đối đồng bộ và đang ngày một hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, việc tiếp cận các văn bản pháp luật kịp thời đầy đủ vẫn là một vấn đề khó khăn đối với Doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) biên tập cuấn sách điện tử "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

Ebook 2.0 (Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp - phiên bản 2.0 là phiên bản được nâng cấp, cập nhật thêm các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp vừa được sửa đổi, bổ sung mới tính đến ngày 30/6/2016).

Trong đó, Ebook 2.0 đã cập nhật đầy đủ các chính sách thuế mới theo Luật sửa đổi các luật về thuế 2016, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Bên cạnh đó, Ebook 2.0 còn có điểm khác biệt so với Ebook phiên bản 1 ở chỗ đã tổng hợp và phân loại những văn bản (liên quan đến 41 luật) theo cả tiêu chí văn bản hết hiệu lực, còn hiệu lực, đã sửa đổi, để thuận tiện và giảm thời gian cho doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu


Nguồn VCCI
Quảng cáo Chữ ký số