3 cách để lấy lại mật khẩu trang Thuế
Cách 1: Nếu có cầm token của Công ty, anh chị tiến hành lấy lại mật khẩu trực tuyến (nhấn vào đây để xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu trực tuyến). Nếu đã làm theo hướng dẫn và hệ thống báo lỗi “Chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan thuế” => anh chị làm theo cách 2 dưới đây.

Cách 2: Thông thường, khi nộp tờ khai (hoặc nộp tiền thuế) xong, Tổng Cục Thuế (TCT) sẽ gửi email đến hòm thư của doanh nghiệp (DN) xác nhận TCT đã nhận được tờ khai của DN, vậy nếu trước đây khi gửi tờ khai (hoặc nộp tiền thuế) xong, DN:
  •  nhận được email xác nhận từ TCT, anh chị hãy gọi điện cho phòng tin học của cơ quan thuế quản lý trực tiếp để nhờ cán bộ thuế gửi lại mật khẩu mới vào email của anh chị.
  • Không nhận được email xác nhận từ TCT, vui lòng làm theo Cách 3.

Cách 3: Anh chị đến cơ quan thuế (nhớ mang theo giấy giới thiệu) để nhờ cán bộ thuế cấp lại mật khẩu.
Quảng cáo Chữ ký số