Cách 1: lấy lại mật khẩu trang thuế bằng Chữ ký số

Bước 1: Cắm token vào máy tính, tại mục đăng nhập, nhấn vào nút “lấy lại mật khẩu”


Bước 2: nhập mã số thuế cùng mật khẩu mới
Sau đó tiến hành ký số, sau khi trang thế báo đổi mật khẩu thành công là bạn đã lấy lại mật khẩu trang thuế xong.

Trường hợp không ký số số được, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trường hợp báo lỗi “Chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan thuế” => anh chị làm theo cách 2, hoặc cách 3.


Nhấn vào đây để xem toàn bộ các cách lấy lại mật khẩu trang thuế.
Quảng cáo Chữ ký số