Tính pháp lý của Chữ ký số

Tính pháp lý của Chữ ký số
Chiếu theo Luật giao dịch điện tử số 51-2005/QH11 của Quốc hội, Nghị định 26/2007/NÐ-CP của Chính phủ, Nghị định 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 170/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chữ ký số có giá trị tương đương với Con dấn và Chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức/cá nhân.

Đặc điểm chữ ký số:
     1. Tính toàn vẹn (Integrity)
     2. Xác thực (Authenticity)
     3. Chống chối bỏ (Non-repudiation)
     4. Tính bảo mật (Confidentiality).

Ứng dụng chữ ký số thông thường của người dùng
     -  Ký và mã hóa với email
     -  Ký file tài liệu PDF.
     -  Ký file Microsoft Office: Word, Excel, …
     -  Đăng nhập Windows, Website.
     -  Mã hóa và giải mã
     -  ....

Ứng dụng phổ biến của Chữ ký số
     -  Kê khai thuế
     -  Nộp tờ khai hải quan
     -  Nộp thuế
     -  Giao dịch ngân hàng điện tử
     -  Giao dịch chứng khoán.

Nguyên tắc thể hiện thời hạn sử dụng Chữ ký số trên Token và hạn sử dụng thực tế - xem tại đây

Sự khác biệt của các Chữ ký số do các đơn vị cung cấp chứng thư số công cộng
Theo quy định của Nghị định 26, Sản phẩm Chữ ký số của các đơn vị cung cấp Chữ ký số công cộng đều giống nhau về đặc tính kỹ thuật, các giao diện quản lý đều tương đối giống nhau; các điểm khác nhau có nhiều nhưng có 2 điểm khác nhau căn bản sau:
     1. Về hình thức bên ngoài của sản phẩm USB Token: USB Token được các đơn vị cung cấp tự sản xuất hoặc mua (chủ yếu) từ nhà cung cấp phần cứng, bên ngoài USB Token đều có nhận diện thương hiệu riêng của các đơn vị.
     2. Về các ứng dụng của Chữ ký số: Các đơn vị cung cấp ứng dụng có thể tích hợp chữ ký số của một vài hoặc tất cả mọi đơn vị cung cấp chữ ký số công cộng, điều này dẫn đến một số ứng dụng chỉ sử dụng được 1 vài chữ ký số để sử dụng; có thể kể đến như dịch vụ iBHXH (nộp bảo hiểm qua mạng). Đơn vị sở hữu dịch vụ iBHXH là TS24, đơn vị này đồng thời là nhà cung cấp Chứng thư số công cộng Sefe-CA, hiện nay TS24 chỉ cho người dùng có chứ ký số Sefe-CA mới sử dụng được dịch vụ iBHXH.
Quảng cáo Chữ ký số