iTaxViewer phiên bản 1.3.2 (nâng cấp ngày 27/09/2017) - mới nhất

Ngày 27/09/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML: iTax Viewer phiên bản 1.3.2

(Quý khách vui lòng lưu ý: trước đây cũng có 1 bản iTax Viewer 1.3.2 nâng cấp ngày 30/08/2017 - và giờ có 1 bản khác cũng đặt tên là iTax Viewer 1.3.2 nhưng nâng cấp ngày 27/09/2017 ).

Để tải phần mềm, NNT vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp để tải hoặc nhấn vào link dưới đây để tải về:

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

Nguồn: TCT
Quảng cáo Chữ ký số