Quyền, nghĩa vụ của đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng1.        Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của đại lý theo quy định của pháp luật về thương mại. 
2.        Hướng dẫn đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng thư số cho thuê bao. 
3.        Niêm yết công khai quy trình cấp chứng thư số tại trụ sở đại lý.
4.        Bảo đảm kênh thông tin 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận yêu cầu từ thuê bao.
5.        Chịu trách nhiệm báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Quảng cáo Chữ ký số