Tải về
- HTKK (mới nhất) - Lưu ý khi cài HTKK
- HTKK 3.1.7 (xem các tờ khai từ T12/2014 trở về trước)
- Java 6.21 (Thuế)
- Java 6.30 (Thuế)
- Config Java (Thuế)
- Java 7.79 (Thuế)
- Java 6.45 (Hải Quan)
- iTaxViewer (mới nhất)
.
- Team Viewer (không cần cài đặt)
- Team QS (không cần cài đặt) 
.
- IE 8 (win xp)
.
.
.
TNCN:
.
BHXH:
- VNPT-BHXH (nguồn VNPT)
- VNPT-BHXH (file nen)
- Token Signing (sd cho kBHXH)

Đội hỗ trợ: 088 663 0007 - 0938 164 239 - 0914 397 089 - 0934 006 239 - 090 149 1239
0938 10 56 39 - 0938 41 25 39 - 0984 79 1244
Quảng cáo Chữ ký số