Thông báo V.v bỏ thời gian khuyến mãi từ 01/10/2017


Kể từ 01/10/2017 toàn bộ các nhà cung cấp chữ ký số đã thống nhất việc bỏ thời gian khuyến mãi khi Doanh nghiệp mua mới hoặc gia hạn.


Chi tiết:
Trước ngày 01/10/2017
Kể từ ngày 01/10/2017
Mua mới/hoặc gia hạn:
- 1 năm được tặng 06 tháng - tổng 18 tháng sử dụng
- 2 năm được tặng 09 tháng - tổng 33 tháng sử dụng
- 3 năm được tặng 12 tháng - tổng 48 tháng sử dụng
Mua mới/hoặc gia hạn:
- 1 năm được sử dụng trong 12 tháng
- 2 năm được sử dụng trong 24 tháng
- 3 năm được sử dụng trong 36 thángVậy nếu anh có ý định mua mới hoặc gia hạn nên đăng ký trước 01/10 để đỡ thiệt thòi.

Liên hệ em ngay để được hưởng ưu đãi tháng 9 này nhé,

Alpha Technology trân trọng kính báo.
Quảng cáo Chữ ký số