Chữ ký số FPT giảm 20%, áp dụng từ 09/11/2017


1.1. Gói mua mới
Gói
Phí
Token
Cộng
Thuế
Tổng
Giảm giá
20%
Thực thu
1 năm
1,124,545
500,000
1,624,545
162,455
1,787,000
237,000
1,550,000
2 năm
1,918,182
500,000
2,418,182
241,818
2,660,000
390,000
2,270,000
3 năm
2,716,364

2,716,364
271,636
2,988,000
548,000
2,440,000
Token, hóa đơn, hợp đồng, giấy chứng nhận do FPT ký trực tiếp với khách hàng.

1.2. Gói Gia hạn
Gói
Phí
Thuế
Tổng
Giảm giá
20%
Thực thu
1 năm
1,124,545
112,455
1,237,000
237,000
1,000,000
2 năm
1,918,182
191,818
2,110,000
390,000
1,720,000
3 năm
2,534,545
253,455
2,788,000
508,000
2,280,000
(*) Toàn bộ thời gian còn lại sẽ được cộng bù khi gia hạn.
Token, hóa đơn, hợp đồng, giấy chứng nhận do FPT ký trực tiếp với khách hàng.

 2. Chúng tôi cam kết: Hỗ trợ kỹ thuật (khai thuế, hải quan, BHXH, ngân hàng điện tử, dịch vụ công trực tuyến …) trong suốt quá trình sử dụng, không phí phát sinh.

3. Hướng dẫn đăng ký:
Quý khách vui lòng:
- Lựa chọn gói cước và liên hệ với nhân viên kinh doanh để đặt hàng.
- Thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin trên hợp đồng hoặc bằng tiền mặt cho nhân viên giao nhận (có hóa đơn đỏ khi giao hàng).
- Chúng tôi sẽ giao tận nơi: Hóa đơn, thiết bị USB Token, Hợp đồng, Giấy chứng nhận cho quý khách.
- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong suốt quá trình sử dụng.

Trân trọng kính báo.
Quảng cáo Chữ ký số