HTKK 3.8.0 nâng cấp ngày 12/11/2017Ngày 12/11/2017 TCT cung cấp từ phiên bản 3.4.6 lên phiên bản HTKK 3.8.0:

Để tải về, NNT vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung nâng cấp chi tiết.

Nguồn: TCT
Quảng cáo Chữ ký số