Thông báo nâng cấp iTax Viewer 1.4.1

Ngày 23/10/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phiên bản iTaxViewer từ 1.4.0 lên 1.4.1, cụ thể như sau:

V/v: Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.1

          Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1. Người nộp thuế (NNT) thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo bước 2 mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, chính xác.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài: Tại đây
Quảng cáo Chữ ký số