Hóa đơn điện tử

Hiện nay, trên thị trường đang có các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử dưới đây:

Hóa đơn điện tử VNPT
Hóa đơn điện tử Smartvas
Hóa đơn điện tử Evat