Góp ý - khiếu nại

Quý khách vui lòng gửi thông tin Góp ý - Khiếu nại vào khung dưới đây.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các góp ý của Quý khách trên tinh thần cầu thị, cầu tiến

Chúng tôi sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh sẽ tiến hành ngay các nghiệp vụ cần thiết để giải quyết các vấn đề nêu trong thư Góp ý - khiếu nại

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách.


Đơn vị/cá nhân:

Số điện thoại: *

Địa chỉ email: *

Nội dung: *